top of page
PA_42_0706_02.jpg

SUNTORY

ROKU

creative direction TATSUKI IKEZAWA

art direction TATSUKI IKEZAWA

design TETSURO JOZAKI

photographer SHOJI UCHIDA

bottom of page